Thước đo khoảng cách laze 452.000đ

 – Đo nhanh khoảng cách, diện tích và khối lượng của một vật
– Tự động tính toán diện tích và khối lượng của vật thể
– Đo lường gián tiếp theo định lý Pythagore
Giá tham khảo: 452.000đ